Τα συναισθήματα الأحاسيس
  1. Μπορούμε να πούμε πώς νιώθουμε χρησιμοποιώντας το ρήμα είμαι+ επίθετο:

 

  • Είμαι χαρούμενος
  • Είμαι θυμωμένη

 

  1. Μπορούμε να πούμε πώς νιώθουμε χρησιμοποιώντας το ρήμα νιώθω+ουσιαστικό:

 

  • Νιώθω χαρά
  • Νιώθω θυμό 
1- نستطيع وصف ما نشعر به باستعمال الفعل أكون + صفة:

  • أنا سعيد
  • أنا غاضب 

 

2- نستطيع وصف ما نشعر به باستعمال الفعل أشعر+اسم

 

  • أشعر بالسعادة 
  • أشعر بالغضب 
Οι λέξεις που ακολουθούν είναι επίθετα και πηγαίνουν με το ρήμα είμαι. الكلمات التالية هي صفات وتستعمل مع الفعل أكون.

Χαρούμενος, Χαρούμενη, Χαρούμενο

سعيد، سعيدة

Λυπημένος, Λυπημένη, Λυπημένο

حزين ، حزينة

Έκπληκτος, Έκπληκτη, Έκπληκτο

مندهش ، مندهشة

Θυμωμένος, Θυμωμένη, Θυμωμένο

غاضب ، غاضبة

Ευτυχισμένος, Ευτυχισμένη, Ευτυχισμένο

مسرور ، مسرورة

Ενθουσιασμένος, Ενθουσιασμένη, Ενθουσιασμένο

متحمس ، متحمسة

Φοβισμένος, Φοβισμένη, Φοβισμένο

خائف ، خائفة

Αγχωμένος, Αγχωμένη, Αγχωμένο

قلق ، قلقة

Οι λέξεις που ακολουθούν είναι ‘ουσιαστικά’ και πηγαίνουν με το ρήμα νιώθω. الكلمات التالية هي أسماء وتستعمل مع الفعل أشعر