Το ρήμα ‘είμαι’ στον Παρατατικό
Ενεργητική και Παθητική Φωνή
Ρήματα στον Αόριστο