Γένη Ουσιαστικών الأسماء
Το ρήμα είμαι
Ρήματα σε -ω, ω الأفعال ب
Επίθετα الصفات
Ουσιαστικά الأسماء
Ρήματα σε -μαι