Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε υλικό το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας στην τάξη. Πρόθεση μας είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προετοιμασία και επιμέλεια του μαθήματος στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ο κατάλογος με τα σχετικά αρχεία θα εμπλουτίζεται συνεχώς.