Η ιδέα

Η δράση Meet Me είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος “Faces of Migration’‘ με τη χρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης (DEAR), και με την υποστήριξη της Actionaid.

Το “Meet me” αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι θέλουν να εξασκηθούν στο ελληνικό λεξιλόγιο και στην ελληνική γραμματική, καθώς και να έρθουν σε επαφή με εθελοντές και εθελόντριες που μπορούν να τους παρέχουν δωρεάν διδασκαλίες ελληνικών.

Κύριος στόχος του Meet me είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική γλώσσα.

Περιγραφή

Το “Meet me” προσφέρει:

  1. Υλικό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
  2. Δωρεάν διδασκαλία με εθελοντές
  3. Πρόσβαση σε υλικό κατάλληλο για χρήση στο σχολείο
Δωρεάν υλικό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
  • Το λεξιλόγιο και η γραμματική χωρίζονται σε 2 επίπεδα:
  • Α1+Α2 → «Ξέρω να διαβάζω και να γράφω στα ελληνικά και θέλω να εμπλουτίσω το λεξιλόγιο μου»
  • Β1+Β2 → «Έχω πολύ καλή γνώση ελληνικών, εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και ικανοποιητική γνώση γραμματικής. Θέλω να εξασκήσω και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου»
Δωρεάν διδασκαλία με εθελοντές

Καταρτισμένοι εθελοντές αφιερώνουν τον χρόνο τους στην επίλυση αποριών σχετικά με γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο.

Δωρεάν πρόσβαση σε υλικό κατάλληλο για χρήση στο σχολείο

Εκπαιδευτικοί από τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και εργαζόμενοι σε ΜΚΟ μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν υλικό κατάλληλο για χρήση στην τάξη.