Πάνω

فوق       

Κάτω

تحت

Κοντά

                قريب

μακριά

بعيد

μέσα

  داخل

έξω

خارج

μπροστά

أمام

πίσω

خلف

αριστερά

              يسار

δεξιά

يمين

Εξάσκηση‌ | تمارين‌ 

Ασκήσεις| …
Απαντήσεις| …